Nujne pregled lahko pacienti opravijo vsak dan v ordinacijskem času ambulante.

Nujni pacienti imajo prednost pred naročenimi.

Izven urnika ambulante se pacienti v primeru nujnega stanja obrnete na:

  • Ambulanto zdravnice Zvezdane Jablanov, dr.med
  • Najbližji Zdravstveni dom
  • Splošno nujno medicinko pomočv UKC, Bohoričeva 4.

V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.